• Thông dụng

    Put (hang) out to dry in the sun.
    Expose to the sun; play in the sun (of children)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X