• Thông dụng

  Danh từ.

  Part, portion, share.
  phần hơn
  the best share.
  phần lớn
  the major part.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X