• Thông dụng

  Tính từ. absurd, irrational.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  absurd
  absurdity
  anomalistic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X