• Thông dụng

  Động từ.

  To shout; to storm.
  quát ầm lên
  to storm blusteringly.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X