• Thông dụng

  Danh từ.
  small ball; tenis ball.
  pants; trousers
  Động từ. 3 - to tire out; to exhaust.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X