• Thông dụng

  Động từ

  To strike; to rule
  quẹt diêm
  to strike a match
  To wipe
  quẹt nước mắt
  to wipe off one's tears

  Danh từ

  Match
  hộp quẹt
  a box of matches

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X