• Thông dụng

  Danh từ

  Stick
  que diêm
  a match stick

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  cinnamon

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  beater
  rod
  stick

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  rob
  cinnamon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X