• Thông dụng

  Danh từ
  tortoise

  Động từ

  To recognize; to state
  qui tội
  to state someone's fault
  To bring to gather; to converge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X