• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  exclusive privilege
  exclusive right
  franchising
  monopoly right
  patent rights
  proprietary right

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X