• Thông dụng

  Động từ to fit; to assemble; to join together

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abrasive
  emery
  fit
  harsh
  lap-joint
  mount
  patch (v)
  reassemble
  rejoin

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  harsh
  booth

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X