• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  key seating
  keyway
  porthole
  solid vee
  spline
  V slot
  vee
  vee slot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X