• Thông dụng

  Danh từ
  camine tooth, eye-tooth

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  canine
  canine teeth
  cuspid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X