• Thông dụng

  Danh từ
  supports and columns
  (hình ảnh) keystone

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  mainstay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X