• Thông dụng

  Strong alcohol; brandy.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  aqua-vitae
  arrack
  brandy
  format jack
  rickey
  rum
  wet stock

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X