• Thông dụng

  Danh từ
  Small irrigation canal; irrigation ditch; arrogo
  Động từ
  to leap from the water
  to slit; to slash
  to divide; to split

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X