• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cappice
  collar beam
  cross beam
  cross girder
  cross member
  cross-tie
  gantry beam
  intermediate bearer
  mudsill
  sill
  sroos bar
  transverse beam
  traverser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X