• Thông dụng

  Tính từ

  Hard; rigid
  rắn như rát
  as hard as a iron

  Danh từ

  Snake; serpent
  rắn độc
  poisonous snake

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  firm
  hard
  rigid
  solid
  unyielding
  cay
  chap
  craze
  reef

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  barbecue
  frizzle
  roast
  smoke
  torrefy
  solid
  strong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X