• Thông dụng

    Động từ
    to peck; to strike with the beak (of fish) to nibble (at) the bait

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X