• Thông dụng

  Danh từ
  wood; forest; jungle

  Tính từ

  Wild; savage
  mèo rừng
  wild cat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X