• Thông dụng

  Rail, metals.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  metals
  rail
  rail coach
  rail motor car
  rail motor coach
  railcar
  cribble
  cribwork
  harp
  mesh
  mesh sieve
  riddle
  screen
  sieve
  sift
  strainer screen

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  plan-sifter
  riddle
  rider
  separator
  hoe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X