• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  griddle
  oscillating screen
  reciprocating sifter
  shaking grate
  shaking screen
  sieve shaker
  swaying screen
  swing sieve
  vibrating screen
  sàng lắc vòng
  circular-vibrating screen

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  oscillating sieve
  reciprocating sieve
  reciprocating sifter
  shaker
  shaking riddle
  shaking sieve
  vibrating sieve
  vibrating strainer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X