• Thông dụng

  Danh từ
  thunderbolt, bolt
  agril, clay
  Động từ, danh từ
  rust
  Tính từ
  strike
  measured, struck

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X