• Danh Từ

    Rogue waves (also known as freak waves, monster waves, killer waves, extreme waves, and abnormal waves)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X