• Thông dụng

  Động từ
  to hunt, to hunt down
  Tính từ
  tightly twisted
  shrinking, shrunk
  swift

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X