• Thông dụng

  Danh từ
  band, group, gang
  Động từ
  to pile, to arrange, to set
  to keep ready
  Tính từ
  forthcoming, about to

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X