• Thông dụng

  Động từ
  to organize, to arrange

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  arrange
  assort
  disposition
  lay out
  put
  settle
  space

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  arrangement
  lay out
  marshal
  schedule

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X