• Thông dụng

  Danh từ
  tin

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  algam
  alsom
  tin plate
  tinned sheet
  tin-plate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X