• Thông dụng

  Measurement

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dimension
  measure
  measurement
  reading
  reading indication
  arrangement
  chart
  circuit
  circuital
  connection
  connexion
  diagram
  diagram, chart, graph
  diagrammatic (al)
  figure
  layout
  line drawing
  network
  pattern
  plan
  plat
  plot
  schedule
  schema
  schematic
  scheme
  sheet
  skeleton
  sketch
  sketch-map
  slot

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  circuit
  diagram
  scheme

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X