• Thông dụng

  Danh từ
  ridge, spine, back
  Động từ
  to live
  Tính từ
  alive
  Tính từ
  raw
  rare

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X