• Thông dụng

  Danh từ
  vertical stroke
  register, book
  Động từ
  to cross, to cross out
  to escape
  to undo, to spilt
  to be overgrown

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X