• Thông dụng

  Động từ
  to collapse, to tumble, to fall down
  to crumble

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  caving
  collapse
  collapse caldera
  crumbling
  downfall
  falling
  give way
  pull down

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bust
  slump

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X