• Thông dụng

  Động từ
  to tumble, to collapse
  to go down, to drop, to fall, to decrease

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  collapse
  drop
  fall

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  lower

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X