• Thông dụng

  Động từ
  (chó) to bark

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bark

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lacteous
  lactic
  milk
  correct
  dress
  mend
  to make true
  true up

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  milch
  milk
  milky
  top

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X