• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  landing

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cap and pin insulator
  support insulator
  supporting insulator
  gauging
  measure
  measurement
  measuring
  touchdown
  collapse
  crash
  dumping
  eboulement
  fall
  irruption
  plunge
  pour
  pouring
  backing
  bearing
  propping
  supporting

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  measure
  measuring
  cordial

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X