• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blast
  force of repulsion
  pressure
  propelling force
  push
  repulsion
  repulsion force
  repulsive force
  thrust
  thrust load

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  hefting

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X