• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  draft
  draught
  force
  hauling capacity
  pull
  pulling
  stressing
  stretching
  tensile stress
  tension
  tightening
  traction
  traction effort

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  draught

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X