• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  back electromotive force
  back electromotive force (bemf)
  back emf
  bemf
  cemf
  counter electromotive force (cemf)
  counter emf
  counter-electromotive force

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X