• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  emf
  magnetomotive
  magnetomotive force
  magnetomotive force (mmf)
  mmf (magnetomotive force)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X