• Thông dụng

  Động từ
  to repair
  to correct, to put right
  to trim
  to dress down

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X