• Thông dụng

  Động từ
  to modify, to reform

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  admendment
  alter
  alteration
  amendment
  correction
  fix
  mend
  modification
  modify
  reform
  remodel

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  amend
  amendment
  modify
  revision

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X