• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  betterment of land
  betterment of lands
  improvement of soil
  land improvement
  land reclamation
  reclamation of land
  soil melioration

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X