• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  running

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  stilling

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blanking
  break
  cancellation
  clip
  clipping
  cropping
  cross
  cut off
  cutting
  cutting cutter
  cutting in
  cutting out
  dissection
  excision
  interruption
  intersecting
  intersection
  notch
  release
  scission
  shear
  shear (ing)
  shearing
  shearing cut
  shut-down
  shut-off
  shutting-off
  slot
  tow
  trimming
  turning-off

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  brewing room
  chisel
  section

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X