• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  across cutter
  contraction
  cross cut
  cross cutter
  cross cutting
  crosscut
  cross-cutting
  transverse cutter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X