• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  deep drill
  deep drilling
  deep-hole boring
  deep-hole drilling
  holing
  rod boring
  rod drill
  sectional steel drill

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X