• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  exploration drill
  exploration drilling
  exploratory drilling
  probe drill
  probe drilling
  prospecting work
  test drill
  test drilling
  test-hole work

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X