• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  slacking

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abut
  abutment
  bond
  butt
  concatenation
  concretion
  conjunction
  connection
  connexion
  coupling
  derivation
  fastening
  interconnection
  joining
  joint
  junction
  juncture
  lash
  link
  linkage
  linking
  splice
  splicing
  union
  floage
  floatage
  floatation
  floating
  flotation
  relaxation

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  flotation
  flotation process

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X