• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bellying
  bulge
  intumescences
  swelling
  up-warp
  ballooning
  belly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X