• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cleaning
  descaling
  flush
  scavenging
  scour
  scouring
  wiping

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X