• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  endurance test
  fatigue test
  protracted test
  repeated test
  stability test

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X