• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  epicyclic gear
  epicyclodal gear
  planetary transmission
  sun-and-planet gearing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X